Landweer

Waar werkt Landweer zoal aan?

Hieronder vindt u een selectie uit werkzaamheden die ik momenteel verricht, of recentelijk heb verricht.

Opstellen landgoedversterkingsplan landgoed Scherpenzeel

In opdracht van en in samenwerking met de Stichting Landgoed Scherpenzeel heb ik een landgoedversterkingsplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven waarom en hoe een door een landschapsarchitect vervaardigde landschapsstrategie bij kan dragen aan versterking van het Scherpenzeelse landgoed.

Opstellen en uitvoeren landgoedvisie landgoed Verwolde

In opdracht van en in samenwerking met de eigenaren van (een deel van) landgoed Verwolde heb ik een visie voor het landgoedbeheer opgesteld. De diverse projecten uit deze visie zijn en worden tot uitvoering gebracht, waaronder inventarisatie van en onderhoud aan de landschapselementen.

Opstellen tekst voor publieksbrochure stadslandgoed Oostduin/Arendsdorp

In opdracht van de gemeente Den Haag heb ik de tekst opgesteld voor een publieksbrochure over het stadslandgoed Oostduin-Arendsdorp. Het betreft een deel uit een reeks publieksbrochures over de Haagse grote groengebieden.

Vervaardigen informatiepaneel Rozendaalse Veld

In opdracht van de gemeente Rheden en in samenwerking met een vormgeefster heb ik een tweetal informatiepanelen voor het terrein Rozendaalse Veld ontwikkeld.

Uitvoeren inventarisatie onder landgoederen in de Kromme Rijnstreek

In opdracht van de vereniging Utrechts Particulier Grondbezit heb ik een inventarisatie gehouden onder landgoederen in de Kromme Rijnstreek, waarna kansen en knelpunten op de landgoederen in een rapportage zijn verwoord. Een uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van het inventarisatierapport.

Projectleider cultuurhistorie Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

In opdracht van de provincie Utrecht heb ik, samen met partijen in het Nationaal Park, voorstellen gedaan voor een optimale besteding van de beschikbare middelen en diverse initiatiefnemers van cultuurhistorische projecten begeleid naar een projectvoorstel.

Interim onderwijscoördinator Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp

Om een vacature tijdelijk in te vullen, ben ik coördinator geweest van een onderwijsthema in het tweede jaar van de opleiding Bos- en Natuurbeheer. De studenten leren in dit thema een beheersplan schrijven voor een bos van een particuliere eigenaar.

Interim beleidsmedewerker / landschapscoördinator gemeente Rheden

In verband met zwangerschapsverlof heb ik de beleidsmedewerker “Veluwe, landschap en bossen” van de gemeente Rheden vervangen tijdens haar afwezigheid. De taken bestonden enerzijds uit het terreinbeheer en anderzijds uit het implementeren van het veelzijdige “Veluwebeleid” in de gemeentelijke organisatie. Nadien heb ik de vacature voor landschapscoördinator tijdelijk vervuld en mij o.a. ingezet voor de totstandkoming van een beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied.